Skip to content

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i NMK Dyrøy 2020

Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Evertmoen 19 april 2020, kl. 18.00.
Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet.

Forslag til saker som skal tas opp, meldes inn til styret innen 10 april. Disse forslagene kan sendes til: kjetileinar@gmail.com

 1. Konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av protokollfører
  Valg av protokollunderskrivere
  Godkjenning av dagsorden
 2. Årsberetning 2019
 3. Årsregnskap 2019
 4. Innkommende forslag/saksliste
 5. Valg av styre og revisorer
 6. MX-Gruppa, hve skjer videre?
 7. Garasje til gocarter.

Mvh

Styret, NMK Dyrøy

Published inNyheter