Skip to content

Om klubben

Den 14. august 1986 var 26 personer fra 14 til 47 år samlet for å stifte NMK Dyrøy.

Den 11. oktober 1986 ble det lagt frem et konkret forslag om hvor banen skulle være og det var på Evertmoen.

Den 17. oktober ble medlemsmøte avholdt og på sakslisten stå det opptak av lån på kr 20000,- for å få lagt rør igjennom dalen.

På medlemsmøte 3. april 87 ble lånesøknaden skrevet under og planer ble lagt frem på hvordan man ønsket baneanlegget. En masse kreative forslag ble lagt frem for å få inn mer penger, loddsalg, auksjoner, kakelotteri, ja til og med oppussing av hus på bygda ble lansert. Det sto ikke på kreativiteten. Sommeren 87 gikk med til bygging av bane, sekretariat, depot etc.

Klubben viste allerede på årsmøte i februar 88 at den ønsket å være en merkevarebygger.

Det ble bestemt at klubbens farge skulle være de samme som er i kommunevåpenet. Det skulle gi en følelse av stolthet og tilhørighet. Man kan ellers lese seg frem til at det var laber dugnadsinteresse, men likevel var det en stolt formann som kunne meddele at det første bc løp skulle gå 27 og 28. august 1988. Den lille klubben i Troms kunne endelig ønske førere fra de andre klubbene hjertelig velkommen. Dette var et løp som ble en suksess.

Etter Jan Bertheussen’s bortgang, ble det bestemt at løp skulle arrangeres den helga som var nærmest denne datoen på Evertmoen. Disse løpene skulle kalles Jan Bertheussen’s minneløp. Det kom også inn sterke ønsker om at Evertmoen skulle bli et fylkesanlegg.

Det ble vedtatt at klubben skulle søke om å få arrangere kvalikløp og finale arrangement i forbindelse med NMK sitt 75 års jubileum.

Høsten 1990 skjer det en katastrofe, flommen tar bilcrossbanen. Flere hundre dugnadstimer ble lagt i ruiner i løpet av noen få minutter. En katastrofe for NMK Dyrøy. Det ble kontaktet naturskadefondet om erstatning og det fikk klubben bekreftelse på at vi skulle få. Det ble sånn grovt sett anslått til ca 100 000 kr i skade. Banen ble reparert på dugnad.

På våren 1993 ble det avhold et medlemsmøte, det var bare tre som møtte opp. Disse bestemte at det skulle satses på Gokart for å få med yngre krefter. Det var ikke et tema at klubben skulle legges ned, selv om interessen var så laber. Man måtte se opp og frem. Allerede i august samme år ble det kjøpt inn tre karter. Vi kjørte da i sentrum som en begynnelse på et eventyr uten sidestykke. I oktober legger klubben frem søknad om å få bygge Gokart bane samtidig som søknaden om klubbhus blir sendt til kommunen. På medlemsmøtet 27. april 1995 ble det diskutert hvordan man skal få opp interessen for motorklubben, forslag som gikk på pengestøtte til kjørende medlemmer ble lansert, uten at noen helt konkrete vedtak ble fattet. De som jobbet på dugnad på motorsportsanlegget skulle få dekket startkontingenten på et løp på hjemmebane. I mai 1999, er grovarbeidet for å få bygge Gokart banen gjort og det er klart for stikking av trasse, og på årsmøtet noen dager senere legges det frem konkret hva som må gjøres både på klubbhuset og Gokartbanen. Fyllmasser blir kjørt inn på banen og planeringsarbeid er påbegynt. Det leies inn maskinhjelp for å bli ferdig. Gokartbanen begynner å ta form og allerede i september 2000 kunne de første kartene leies på Evertmoen Motorstadion. Klubben profilerer seg på ulike områder og det kan virke som at interessen blir større og større. Man ser også at interessen for bilcross begynner å ta seg opp. På et styremøtet i juli 2001 blir det vurdert tilbud på kledning og takstoler til klubbhuset. På årsmøtet i februar 2004 er det stor optimisme da medlemstallet har vokst med 30 %. Det blir bestemt at klubben skal arrangere bilcross i løpet av sommeren 2004.

På årsmøtet i 2005 viser medlemslistene en økning og flere av de gamle som var aktive er tilbake.

Utleien av Gokart går så det suser.

I august 2006 feiret klubben 20 års jubileum. Gamle og nye medlemmer hedres og det ble lansert et forslag på å bygge en ny bil-/rallycrossbane. I mai 2007 begynte byggingen av banen, en uke senere er ca 800 m bane ferdig bygget. En utrolig dugnadsinnsats! Første løp på ny bane arrangeres første helga av september 07. På årsmøtet i 2008 bestemmer klubben seg for å kjøpe 23 nye Gokarter til utleien.

Sesongen 2008 blir et fantastisk flott år for NMK Dyrøy, klubbens medlemmer hevder seg helt i toppen i bilcross. Medlemstallet er 48 og 25 lisenser for bilcross er registrert i 2008. På høsten 2008, ankommer det 23 helt nye Gokarter.